'S-GRAVENZANDE - Burgemeester Arends heeft zeven personen een gebiedsverbod opgelegd, omdat zij tijdens de vorige jaarwisseling vuurwerkoverlast en vernielingen hebben veroorzaakt in en rond het Zandeveltpark in ‘s-Gravenzande. Zij mogen het park en de omgeving daaromheen niet betreden tussen 31 december 15.00 uur en 2 januari 8.00 uur. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een gevangenisstraf of geldboete.


Het opleggen van bestuurlijke maatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de politie, het openbaar ministerie en de gemeente op de jaarwisseling. Doel is de negatieve kanten van de jaarwisseling zoveel mogelijk in te perken, zodat er echt sprake is van een feest.

Ongeregeldheden

In het Zandeveltpark hebben zich tijdens de vorige jaarwisseling ernstige ongeregeldheden voorgedaan, met veel schade en overlast tot gevolg. Omdat de kans groot wordt geacht dat de betrokkenen tijdens de komende jaarwisseling opnieuw de fout in gaan, treft de burgemeester bestuurlijke maatregelen tegen hen.

Melden loont

Naast de gebiedsverboden zijn tien lasten onder dwangsom opgelegd voor het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk op verschillende plekken in Westland. De politie kwam de meeste overtreders op het spoor dankzij meldingen door inwoners. De opslag van grote hoeveelheden professioneel vuurwerk in een woonomgeving is zeer gevaarlijk. Daarom wordt dit zowel bestuurlijk als strafrechtelijk keihard aangepakt. Een last onder dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Aantekening

Zeven Westlanders ontvingen van de burgemeester een waarschuwingsbrief in verband met betrokkenheid bij vuurwerkoverlast. Een waarschuwingsbrief leidt tot een aantekening in de justitiële documentatie. Bij een volgende constatering van de overtreding zal de burgemeester overgaan tot handhavend optreden.
Verder heeft de burgemeester dertien personen een herinneringsbrief gestuurd. De brieven zijn gericht aan personen die bij de laatste jaarwisseling een gebiedsverbod of een dwangsom opgelegd hebben gekregen in relatie tot bezit/verkoop van illegaal vuurwerk of vernielingen in de openbare ruimte. In de brieven herinnert de burgemeester deze personen eraan dat de vorig jaar opgelegde dwangsommen nog steeds gelden en hij niet zal schromen handhavend op te treden.