WESTLAND - Om de biodiversiteit in de gemeente Westland te vergroten, moeten we de leefomgeving van dieren en planten beschermen. Het hele jaar door, maar vooral in het broedseizoen.


Het broedseizoen is ieder jaar van 15 maart tot en met 15 juli. In Westland broeden veel beschermde vogelsoorten, waaronder vogels die hun nest op de grond hebben. Veel vogels broeden in de oevers en de rietkragen, zoals eenden, meerkoeten en de rietgors. Ook konijnen, hazen en hagedissen leven in deze gebieden. Bij dreiging verlaten de dieren hun jongen of het nest. Het risico bestaat dan dat de jongen verhongeren of dat de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat de jongen of de eieren worden opgegeten door de roofdieren.

Wat kunt u doen om te helpen?

Voorkom dat planten en dieren worden verstoord. Het is belangrijk dat u uw hond aangelijnd houdt, vooral in het broedseizoen.
In gemeente Westland is het niet toegestaan om uw hond los te laten. In de losloopgebieden mag dat wel. Die vindt u op de kaart. Maar ook hier geldt dat de honden niet achter de dieren aan mogen gaan. Het jachtinstinct van de hond is tenslotte moeilijk in de hand te houden.