WATERINGEN - Van 15 augustus tot 30 september 2023 worden er, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, 120 bomen en laag struikgewas gekapt in de Zwethzone. Dit ten behoeve van de reconstructie en verbreding van de N211 Wippolderlaan van 2x2 naar 2x3 stroken.


Voor Westland is de realisatie van de verbreding van de N211 van groot belang. De N211 Wippolderlaan ontsluit samen met de N222 (Westlandroute) de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijventerreinen. De N211 Wippolderlaan is op het moment één van de drukste provinciale wegen van Nederland en de verwachting is dat het verkeer hier toeneemt. De reconstructie is dan ook hard nodig.

Einde broedseizoen

De bomenkap start vanaf 15 augustus, omdat dan het broedseizoen eindigt. Het kappen van bomen en struiken is noodzakelijk om de kabels en leidingen te verleggen voor het verbreden van de N211 naar 2 x 3 rijstroken. Voor alle gekapte bomen en struiken worden nieuwe inheemse soorten terug geplant. Dit wordt gefaseerd gedaan. Hiermee wordt dan weer evenwicht gecreëerd tussen bereikbaarheid en het behoud van een groene en aangename leefomgeving voor de inwoners.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de N211/Wippolderlaan leest u op N211 Wippolderlaan - Provincie Zuid-Holland