DE LIER - Vanaf 4 augustus starten de werkzaamheden voor de aanleg van de Oostelijke Randweg in De Lier. De nieuwe dwarsverbinding tussen de provinciale wegen N222 (Veilingroute) en N223 (Maasdijk-Delft).


Met de aanleg van de weg, wordt de Noord-Lierweg ontlast en daarmee de verkeersdrukte in De Lier. Daarnaast is het de ontsluiting van de nieuwe woonwijken Liermolen en Molensloot aan de oostzijde van De Lier. In deze fase van het project wordt de rijbaan voor autoverkeer, een apart fietspad, de bouw van twee bruggen en een fietstunnel gerealiseerd. Een rotonde op de Veilingweg zorgt straks voor de aansluiting tussen de Oostelijke Randweg en de Kasteelweg. In het gebied rond de nieuwe verbindingsweg komt een ecologische zone. Naar verwachting is de aanleg van de Oostelijke Randweg halverwege 2021 klaar voor gebruik.

Aanpak

Op 4 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden. In het begin zijn dit vooral graafwerkzaamheden en activiteiten zoals het aanbrengen van zand (voorbelasting). Onder druk van het nieuw aangebrachte zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt verzakking na de aanleg van de weg. Eind november 2020 gaan weggebruikers iets merken van de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie door de werkzaamheden. Dan wordt het fietspad langs de Kasteelweg aangesloten op de Veilingweg. De weg wordt tijdelijk iets breder gemaakt zodat het verkeer tijdens de bouw van de rotonde gewoon gebruik maken van de weg.

Slim plan

Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Westland. Door het toepassen van tijdelijk andere verkeersmaatregelen beperken zij de overlast voor het verkeer tot enkele weekendafsluitingen in 2021.

Ecologische zone

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland komt er naast de aanleg van de weg ook ruimte voor extra waterberging en een nieuwe ecologische zone met groenvoorzieningen en recreatieve verbindingen voor wandelaars, fietsers, skaters en paardrijders Het grootste deel van de ecologische zone komt te liggen tussen de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest Langs de Blakervaart. In dit groengebied, van ruim 30.000m², staan straks zo’n 100 nieuwe bomen, veel lage beplanting, gras en diverse kruiden. De ecologische zone gaat ook een rol spelen in het beperken van wateroverlast Voor de nodige extra opvangcapaciteit van water, in de Oude Lierpolder, wordt circa 6.500 m² extra waterberging gegraven. Daarnaast worden enkele boezemkaders verbeterd, primaire watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd.

Meer informatie?

Algemene informatie over het project Oostelijke Randweg
Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De Lier’.