NAALDWIJK - De gemeente Westland kan € 3,5 miljoen subsidie tegemoet zien vanuit het rijk voor het realiseren van extra betaalbare woningen met ONW (Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland). Het betreft een cofinanciering, dus ONW en de gemeente dienen zelf ook financieel bij te dragen. De woningen worden de komende jaren gebouwd in het ONW project Waelpolder bij ’s-Gravenzande. Dit project bestaat uit 700 woningen, waarvan 50% in het betaalbare segment (koop tot €310.000 en huur tot €1.000 per maand). Ook wordt een ecozone aangelegd en een school gerealiseerd.

Woonvisie
In de door de gemeenteraad in juli aangenomen woonvisie 2020-2030 heeft het college aangegeven meer te willen bouwen in het bereikbare huur en koopsegment. Deze cofinanciering vanuit het rijk is een belangrijke bijdrage om onze ambitie te realiseren. Wethouder Van der Stee: “We zijn ontzettend blij dat onze aanvraag is gehonoreerd, dit geeft een enorme impuls aan onze ambitie uit de Woonvisie om meer bereikbaar te bouwen voor onze starters en huurders. Het is een mooi bericht en vormt een flitsende start om al onze woonambities uit de door de raad vastgestelde Woonvisie waar te kunnen maken.”

Tweede tranche in Westland
De gemeente Westland is bezig met een verkenning of er een soortgelijke aanvraag gedaan kan worden voor het transformatiegebied Wateringen Noord.

Woningbouwimpuls
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen 331 miljoen euro bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. De bouw van het merendeel van de projecten start al in 2021.

Algemeen
Het gaat om projecten die zonder financiële impuls niet van start kunnen gaan doordat er een publiek financieel tekort is. Dat tekort komt door het grotere aandeel betaalbare woningen en door maatregelen die nodig zijn om de bouw van woningen mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het saneren van grond, het uitplaatsen van bedrijven, het goed inrichten van de openbare ruimte of het zorgen voor een goede ontsluiting met het openbaar vervoer.