's-Gravenzande - Heb jij zojuist een sms’je gekregen van de politie? Dan komt jouw telefoonnummer voor in een telefoon van een mogelijke drugsdealer, die door de politie is aangehouden. Op deze pagina lees je meer over waarom jij dat sms’je hebt gekregen en wat je kunt doen, bijvoorbeeld in het kader van eventuele hulpverlening.

Waarom sturen jullie dit sms’je?

Jouw telefoonnummer komt voor in het telefoontoestel en de contactenlijst van een mogelijke drugsdealer. Als politie wijzen wij jou op de negatieve gezondheidsrisico’s van drugsgebruik en de maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik, -productie en -handel op onze leefbaarheid, veiligheid en het milieu. Want wat voor de één misschien nou eenmaal bij een leuk feestje hoort, bezorgt de ander een boel ellende.

Drugshandel en drugsproductie gaan namelijk vrijwel altijd gepaard met georganiseerde criminaliteit, met alle gevolgen van dien. Juist die gevolgen zijn helaas overal in ons land te merken. De overheid gaat de productie en handel van drugs tegen. Maar een pijnlijk gegeven is dat een groot deel van dit maatschappelijke probleem begint bij de afnemer: de drugsgebruiker. De vraag naar drugs houdt deze wereld in stand.

Wat zijn voorbeelden van die negatieve gevolgen waar jullie het over hebben?

De handel in drugs gaat gepaard met extreem geweld (zoals ontvoeringen, liquidaties en explosies), milieuschade (zoals uitgebrande panden en drugsdumpingen in onze wateren en natuur), mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen, belastingontduiking en ondermijning van onze rechtstaat (zoals bedreigde rechters, bestuurders en afgeperste ambtenaren). Helaas zijn al deze voorbeelden aan de orde van de dag, waar dan ook in Nederland. Drugshandel draagt op negatieve wijze bij aan de gezondheid en de leefbaarheid van alle Nederlanders en de gevolgen van drugs(gebruik) op maatschappelijk niveau zijn niet te overzien. Is dat het waard?

Wat doet de overheid tegen deze criminaliteit?

De overheid wil de productie van en handel in drugs tegengaan. Bijvoorbeeld door de aanvoer van grondstoffen te stoppen. Ook ontmantelt de politie elk jaar tientallen drugslaboratoria waar harddrugs worden geproduceerd. Soms gebeurt dat in het midden van de natuur. Andere keren worden ze midden in een woonwijk ontdekt, in woningen die tegelijkertijd ook aan de reguliere woningmarkt worden onttrokken. Daarnaast hebben die woningen een aanzuigende werking op criminelen en hun soms nietsontziende werkwijzen. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de buurt.

Gelden deze problemen ook voor softdrugs, zoals cannabis?

Vergis je niet: ook illegale hennepteelt kan in woonwijken zorgen voor overlast van gebruikers, criminelen en hun concurrenten. Denk aan brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen, die meestal te midden van woonwijken staan. Het zijn de woonwijken waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt. De overheid, waaronder de politie, pakken hennepteelt en andere handel in drugs aan door drugslaboratoria en hennepkwekerijen te ontmantelen, aanhoudingen te verrichten, crimineel (met drugshandel verdiend) vermogen af te pakken en huurcontracten van woningen te ontbinden.

Waar kan ik meer te weten komen over de negatieve gevolgen voor het milieu?

Bij de productie van drugs komt veel afval vrij. Dat afval wordt steeds vaker gedumpt in woonwijken. Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de aanwezige stoffen brandbaar, bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de stoffen in het grondwater terechtkomen. Daarnaast wordt drugsafval steeds vaker rechtstreeks in rivieren of het riool geloosd. Ook boswachters vinden honderden keren per jaar drugsafval in bijvoorbeeld beschermde natuurgebieden. Zo ook Boswachter Erik. In deze video vertelt hij daarover. 

Wat merken we van drugsafval in relatie tot ons drinkwater?

Drugsafval uit drugslaboratoria komt vaak in de natuur terecht. Ook kunnen de stoffen in het grondwater terechtkomen. Daarnaast wordt drugsafval steeds vaker rechtstreeks in rivieren of het riool geloosd. Het dumpen en lozen van drugsafval kunnen ook problemen opleveren bij waterzuiveringsinstallaties. Dus ook de drinkwatervoorziening kan in potentie in gevaar komen. Lees hier meer over op de website van het RIVM en het Drinkwaterplatform.

Waar kan ik terecht voor hulp, bijvoorbeeld voor een drugsverslaving?

Heb je direct medische hulp nodig? Bel dan 112. Op het gebied van drugsgebruik en drugsverslaving zijn er verschillende experts en overheidsinstanties. Hulp bij verslaving kan op verschillende manieren, zoals online hulpprogramma’s, maatschappelijk werk, gespecialiseerde verslavingszorg en zelfhulpgroepen. Je kunt terecht bij een hoop verschillende instanties. Hieronder – maar ook op een themapagina over drugs van de rijksoverheid - lees je meer over wat voor soorten hulp er beschikbaar zijn en waar je die hulp kunt vinden, desnoods anoniem:

•              www.thuisarts.nl/drugs

•              www.trimbos.nl

•              www.drugsinfo.nl

Adressen van instellingen voor verslavingszorg vindt u op www.zorgkaartnederland.nl. Is er een (lange) wachttijd bij de kliniek van je voorkeur? De zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar kan kijken of u ergens sneller terecht kunt.

Wat kan ik nu direct doen?

Zit je in een crisissituatie? Of is er iemand in je omgeving die in een crisis dreigt te raken en wil je helpen? Kijk dan op www.brijder.nl wat je het beste kunt doen. Hulp bij verslaving heeft veel verschillende vormen. Er zijn drie verschillende vormen van hulp: zelfhulp, contact met anderen en professionele hulp. Je kunt een keuze maken tussen deze drie vormen, maar een combinatie kan ook goed werken.

Kan ik daar ook terecht om alleen informatie in te winnen?

Vele instanties en instellingen bieden informatie en geven handvaten en preventietips, onder meer door middel van voorlichting, individuele gesprekken of trainingen. Brijder kan bijvoorbeeld iedere vraag over risicovol middelengebruik beantwoorden. Het maakt niet uit wie je bent of hoe oud je bent. Kijk op www.brijder.nl  of bel voor gratis telefonisch advies de Brijder Advieslijn: 088-3582000.

Hoe kan ik met anderen in gesprek gaan over drugsgebruik?

Verdiep je in de gevolgen van drugsgebruik; in Nederland, maar ook wereldwijd. Welke wereld gaat er schuil achter dat ene pilletje? Op de website van het Trimbos-instituut genaamd www.drugsinfo.nl vind je tips om met anderen in gesprek te gaan over drugsgebruik.

Ik bestel nooit drugs en gebruik ze ook niet. Hoe kan het dat ik dan toch dit sms’je heb gekregen?

De kans dat dit gebeurt, hebben we als politie op meerdere manieren zo klein mogelijk proberen te maken. Is het onverhoopt toch gebeurd? Dan hopen we dat je desondanks ook achter onze boodschap staat en begrip hebt voor onze werkwijze, juist vanwege de negatieve en schadelijke gevolgen van drugs voor mens en milieu.

Moet ik mij zorgen maken dat mijn nummer nu bekend is bij de politie?

De politie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de contactenpersonen of mogelijke transacties van drugs. De aangetroffen contacten en de bijbehorende telefoonnummers zijn na het versturen van het sms’je verwijderd.