ARNHEM/NAALDWIJK - “Tot op de dag van vandaag worden Joden herinnerd aan de verschrikkingen van de holocaust. En dat dan nota bene een Nederlandse militair, die zelfs met zijn eenheid naar Kamp Auschwitz is geweest, dergelijke uitingen heeft gedaan én verspreid, maakt deze zaak nog erger.” Zo begon de officier van justitie vandaag zijn motivering van de strafeis tegen een 25-jarige verdachte uit Naaldwijk. De oud-militair, hij is inmiddels ontslagen door Defensie, moest zich vandaag voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden voor groepsbelediging, waarbij hij structureel zijn pijlen op Joden had gericht.


Tijdens een ander strafrechtelijk onderzoek kwam de man in beeld. Op zijn inbeslaggenomen telefoon werden chatgesprekken in groepschats aangetroffen, waarvan naar mening van het OM een groot aantal gedeelde teksten en beelden als beledigend voor Joden en daarmee strafbaar kunnen worden geoormerkt. ‘We vormen een knokploeg’, stuurde hij, in combinatie met ‘Zoals de bruinhemden dat deden tijdens de Kristallnacht’.

Volgens het OM zijn die uitingen in het openbaar gedaan: de WhatsApp-groepen waarin de man actief was, hadden tientallen leden. Verdachte kent of kende niet alle deelnemers daarvan en er is of was geen sprake van een sterke onderlinge binding. Dat maakt dat de verdachte de kans op de koop heeft toegenomen –de aanmerkelijke kans heeft aanvaard- dat tekst en beeld buiten die groepen verder zouden worden verspreid. Omdat verdachte zich dus in het openbaar beledigend uitliet over Joden, is hij strafbaar.

Het OM over het verweer van verdachte, namelijk dat het grappig bedoeld zou zijn: “Zijn handelen gaat veel, veel verder dan het maken van een enkele ‘foute’ grap.”

Het OM rekent de verdachte de groepsbelediging van Joden (onder meer door het verheerlijken van het nazisme, dat zich bij uitstek kenmerkt door rassenleer en antisemitisme) zwaar aan: “Dit alleen al is zeer verwerpelijk, maar júíst van militairen wordt verwacht dat zij hun werk doen zonder aanzien des persoons. Verdachte maakte op uiterst grove wijze inbreuk op de rechten van Joodse mensen en tastte zo hun eer en waardigheid aan. Het bagatelliseren van de gepleegde feiten, zoals verdachte in het verhoor deed, is volkomen misplaatst. Bovendien bevinden we ons in een tijd waarin er grote zorgen zijn over toenemend antisemitisme in Nederland.”

Naast de groepsbelediging moest de verdachte zich ook verantwoorden voor het voorhanden hebben van een valmes (stiletto), een boksbeugel, een Luger gasdrukwapen, verschillende patronen en knalvuurwerk (Cobra’s 6). Alles bij elkaar komt het OM tot een taakstraf van 120 uur als strafeis.