WATERINGEN - Een huis van bijna een half miljoen, diverse dure auto’s, geen vast werk, en heel veel stortingen van contant geld. Dat red je niet zonder vaste baan. Bovendien kwamen de niet heel geloofwaardige verklaringen pas heel laat. Hier is sprake van witwassen van onverklaarbaar bezit. Waar deze verdachten het mee verdiend hebben, is niet duidelijk, maar de vondst van 20 kilo hennep in een loods geeft te denken. En de vondst van twee vuurwapens, waarvan één doorgeladen ook.


Wat het Openbaar Ministerie in Den Haag betreft, gaan een 52-jarige man uit Wateringen en zijn 49-jarige vrouw daarom voor respectievelijk 3 jaren en 20 maanden de cel in. ,,De verdachten zijn er niet in geslaagd concrete en verifieerbare verklaringen te geven ten aanzien van de herkomst van de contante stortingen, en betaling van luxe goederen. Administratie ontbreekt, en de verdachten hebben geen nadere onderbouwing of toelichting gegeven met betrekking tot de contante geldstromen”, aldus de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Den Haag. De cash stortingen gingen ruimschoots over de 300.000 euro heen.

De man en vrouw werden in 2016 aangehouden. Naar aanleiding van TCI informatie was een onderzoek opgestart op verdenking van de handel in drugs en de daarmee gepaard gaande illegale inkomsten. Tijdens het onderzoek kwamen ook andere feiten aan het daglicht, zoals hypotheekfraude in verband met de aankoop van een huis.

Vervolgens werd er bij de zoekingen inderdaad hennep aangetroffen, luchtdicht verpakt in meerdere verhuisdozen. Overigens verklaarde de Wateringer daarover dat de verhuisdozen door een kennis bij hem gestald waren. In totaal ging het om 20 kilo henneptoppen, met een waarde van ruim 80.000 euro. Van het bezit van de hennep wordt de man ook verdacht.

Uit het onderzoek bleek verder dat er meerdere jaren grote hoeveelheden contant geld waren gestort en tevens waren gebruikt voor de aanschaf van luxe goederen en auto’s, zoals een Land Rover en BMW. Daarbij werden vaak grote hoeveelheden kleine biljetten gebruikt, terwijl blijkens het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een kenniscentrum op het gebied van witwassen, het een feit is dat de handel in verdovende middelen veel geld in kleine coupures oplevert. Voorts werden door verdachten in korte tijd tienduizenden euro’s in biljetten van 100 gestort. Door de rechtbank Amsterdam is onlangs als feit van algemene bekendheid verondersteld dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in doorgaans grote coupures, terwijl coupures van biljetten van 100 en 500 euro in het normale Nederlandse betalingsverkeer maar zelden worden gebruikt.

Pas na twee jaar zeiden de verdachten verklaringen te willen afleggen, en getuigen te willen laten horen. Veel meer dan giften van een inmiddels overleden familielid, de verkoop van een pand waarvan men zich het adres niet meer precies kon herinneren en niet te verifiëren verkopen van auto’s en goederen leverde dat niet op. Ook verklaringen over een bedrijf dat t-shirts bedrukte leken niet erg geloofwaardig, want op de locatie waar dat bedrijf stond ingeschreven - in Rotterdam - zat al jaren een autobedrijf en werd geen administratie gevonden.

Volgens de officier van justitie vrijdag is er maar een conclusie mogelijk: hier is op grote schaal geld witgewassen. Waar het geld vandaan kwam is niet aan te tonen, wat overigens voor een veroordeling van witwassen ook niet hoeft, maar de vondst van 20 kilo hennep en kennissen uit de drugswereld geven te denken. Zoals bekend gaat de handel in hennep samen met vele andere vormen van criminaliteit. ,,Bijvoorbeeld witwassen. En vuurwapengeweld”, aldus de officier van justitie vrijdag.

Dergelijke strafbare feiten hebben invloed op het rechtvaardigheids- en veiligheidsgevoel van welwillende mensen. Die zien mensen zonder inkomen veel geld uitgeven of een hypotheek krijgen. Er is sprake van ondermijning, waarbij onder- en bovenwereld vermengd raken: illegaal geld wordt ‘legaal’ uitgegeven, de integriteit van het financiële en economische verkeer wordt aangetast. Ook leidt de omstandigheid dat bij de Wateringer twee vuurwapens, waarvan één doorgeladen, werden aangetroffen, tot gevoelens van onrust en onveiligheid.

Omdat het onderzoek enige tijd heeft stilgelegen, matigde de officier de eis met bijna een jaar. Naast het aankondigen van de ontnemingsvordering, vroeg hij verder onder andere verbeurdverklaring van de woning en de overwaarde daarop (ruim een ton) nu dit geld door middel van de hypotheekfraude – een misdrijf – is verkregen. Misdaad mag niet lonen, ook de opbrengst van een strafbaar feit niet, aldus het OM.

Uitspraak over twee weken.