WESTLAND - Agenten hielden op zaterdag 4 september samen met het Hoogheemraadschap Delfland, de Gemeente Westland en de Koninklijke Marechaussee nautische controles in het Westland. Hierbij werden meerdere bekeuringen uitgeschreven en een speedboot in beslag genomen. Deze actie vond plaats naar aanleiding van meerdere meldingen van overlast door omwonenden.


De Politie, het Hoogheemraadschap van Delfland, Defensie (KMAR) en de gemeente Westland hebben op zaterdag 4 september met meerdere vaartuigen een actiedag gehouden. Tijdens de actie werden 6 bekeuringen uitgeschreven voor geluidsoverlast (de zogenaamde “zuipschuiten”), 3x voor te hard varen, 1x voor het ontbreken van een geldig vaarbewijs en 5x voor onnodig hoge golven veroorzaken. Er werd één persoon aangehouden voor mishandeling. Ook nam de politie een speedboot in beslag. Er werden de nodige waarschuwingen gedeeld en uitleg gegeven aan de schippers dat een feestje op de boot toegestaan is, maar wel rekening houdend met de omgeving wat betreft het geluidsniveau.

Overlast
Ervaart u overlast van boten die schade veroorzaken op het water of flinke geluidsoverlast? Bel dan direct 0900-8844. Geef de politie een duidelijke omschrijving van de overlastgevers en hun boot. Maak ook als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon van de boot. Dan kan de politie met uw melding aan de slag.