POELDIJK - Burgemeester Arends heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een Vlaardinger die een grote hoeveelheid harddrugs in zijn auto had liggen. Dat is op grond van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Westland verboden.


De politie hield de man op 23 mei staande in de Voorstraat in Poeldijk, nadat zij even daarvoor had geconstateerd dat de man kort contact had met een fietser bij een benzinestation in ’s-Gravenzande. In de auto van de man werden zogenaamde ponypacks met vermoedelijk cocaïne en gripzakjes met een onbekende drugssoort gevonden, vermoedelijk 3MMC. Het was zo veel, dat aannemelijk was dat de drugs bestemd was voor de handel.

De hoogte van de dwangsom is € 5.000 per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 20.000. De dwangsom is opgelegd om herhaling van de overtreding door deze persoon te voorkomen. Als er voor € 20.000 aan dwangsommen is betaald en de overtreding wordt daarna door dezelfde persoon herhaald, dan kan de burgemeester aan deze persoon een nieuwe, hogere dwangsom opleggen.

Beperken criminele bewegingsvrijheid

De handel in en het gebruik van drugs hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en leveren een gevaar op voor de openbare orde en veiligheid, door het aantrekken van geweld. De burgemeester en veiligheidspartners willen personen die hierbij betrokken zijn zo min mogelijk criminele bewegingsvrijheid geven.

De bestuurlijke maatregel staat los van de strafrechtelijke vervolging.