WESTLAND/RIJNSBURG - Bloemenveilingen zijn interessant voor criminelen door de vele (inter)nationale transportbewegingen waarmee ze gepaard gaan. Criminelen zouden graag misbruik maken van het bestaande logistieke netwerk om bijvoorbeeld ook wapens en drugs te laten vervoeren. Om die criminele inmenging tegen te gaan, werd van 3 tot en met 8 oktober de Transport Facilitated Organized Crime-week gehouden op de veilinglocaties in het Westland en Rijnsburg. Naast controles werden ook veel gesprekken met ondernemers gevoerd om de bewustwording (en daarmee de weerbaarheid) te vergroten.

Onder de noemer Weerbare Sierteelt werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om repressieve en preventieve maatregelen te nemen tegen ondermijnende criminaliteit. De controles van afgelopen week waren dan ook integraal. Samen met de belastingdienst, de douane, de Nederlandse Arbeidsinspectie, toezichthouders van de gemeenten Westland en Katwijk, Royal FloraHolland en RIEC Den Haag voerde politie Den Haag en de Landelijke Eenheid vijf dagen lang integrale controles uit.

Controles
Tijdens de actieweek zijn vijf dagen lang gerichte acties op de veilingen in het Westland en Rijnsburg uitgevoerd. Daarbij is bij vijf bedrijven een integrale controle gedaan en zijn 42 bedrijven preventief bezocht. Er werden 91 voertuigen (vooral vrachtwagens) gecontroleerd en de Douane voerde 20 scans uit. In meerdere bedrijfspanden werden illegale bewoning of problemen met de brandveiligheid geconstateerd. Er is een illegale vreemdeling aangehouden die zonder rijbewijs een vrachtwagen bestuurde, een spooktrailer (niet op naam geregistreerd) in beslag genomen en een busje pepperspray. Er zijn verschillende processen-verbaal uitgeschreven voor feiten als overtreding van de rij- en rusttijden, transportvergunningen en het ontbreken van het juiste rijbewijs.

Bewustwording risico’s criminele inmenging
Naast de controles die zijn uitgevoerd, was de actieweek ook gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de veilingen. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf middenin de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander signaleren wanneer er dingen afwijken van het normale en mogelijk een signaal zijn van criminele activiteiten. Door de gevaren te bespreken en tips te geven om de signalen te herkennen en hoe deze gemeld kunnen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. De bedrijfsbezoeken zorgen er zo voor dat de sector en de overheid nog beter samenwerken om criminele inmenging te bestrijden.

TFOC
Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op de faciliterende rol van de transportsector bij de georganiseerde criminaliteit. In iedere eenheid wordt een actieweek georganiseerd in samenwerking met partners. Dit vergroot de slagkracht en zorgt voor meer zicht en inzicht in ondermijnende activiteiten.

Weerbare Sierteeltsector
Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de logistieke systemen die samenhangen met de internationale positie van de sierteeltsector. In tegenstelling tot andere mainports als Schiphol en de Rotterdamse haven, wordt er geen EU-buitengrens bewaakt en zijn er niet dagelijks douane, opsporingsdiensten en beveiligers aan het werk. Dat maakt de sector kwetsbaar voor onder andere drugstransporten, arbeidsuitbuiting en witwassen. Sinds de start van het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ zijn integrale controles uitgevoerd, waarbij Politie, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, gemeenten, Openbaar Ministerie en de beveiliging van Royal FloraHolland samenwerken. Ook wordt doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie van de aangesloten partijen. In de stuurgroep Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam-Amstelland), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam-Amstelland), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane, Belastingdienst en Royal FloraHolland.